top of page
VIO 3

VIO 3

Електро-хируршка единица од најновата генерација

<b>ЕRBE ELEKTROMEDIZIN GERMANY</b>

<b>ЕRBE ELEKTROMEDIZIN GERMANY</b>

КОМПЛЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРО-ХИРУРГИЈА

DR. MACH

DR. MACH

ХИРУРШКИ ОПЕРАТИВНИ СВЕТЛА

ERBE ELEKTROMEDIZIN GERMANY

ERBE ELEKTROMEDIZIN GERMANY

Апарати за Електро-хирургија, Аргон-Плазма коагулација, Термална Фузија-Лигирање, Криохирургија и Воден-Нож

FUJIFILM JAPAN

FUJIFILM JAPAN

Флексибилна Ендоскопија (Гастроскопи, Колоноскопи, Бронхоскопи)

RUDOLF RIESTER

RUDOLF RIESTER

Апарати за професионална дијагностика

FUJIFILM JAPAN

FUJIFILM JAPAN

Флексибилна Ендоскопија (Гастроскопи, Колоноскопи, Бронхоскопи)

GINEVRI

GINEVRI

Апарати за Неонатологија

ERBE ELEKTROMEDIZIN GERMANY

ERBE ELEKTROMEDIZIN GERMANY

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЕРМО ФУЗИЈА

CARDIA INTERNATIONAL

CARDIA INTERNATIONAL

АЕД ДЕФИБРИЛАТОРИ

bottom of page