top of page

ЗА НАС

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

УНИ-МЕДИКАЛ ПСТ ДООЕЛ СКОПЈЕ е компанија чија основна дејност е набавка,продажба и сервисирање на медицинска опрема. Од самото оформување на компанијата па до денес, нашата работа се сведува на примена на најнова технологија и современ пристап, така што нашите коминтенти добиваат услуги со висок квалитет задоволувајки ги потребите на модерната медицина.
 

УНИ-МЕДИКАЛ ПСТ ДООЕЛ СКОПЈЕ поседува сертификат ISO 9001 во областа на примена: Набавка, продажба и сервис на медицинска опрема, уреди и резервни делови.
 

Компанијата работи како директен и достоен есклузивен претставник на повеќе реномирани светски имиња во производството на медицинска опрема како што се: ERBE Elektromedizin GmbH Germany (Електро-Медицина), Rudolf Riester GmbH Germany (Професионална Дијагностика), Fujifilm Japan (Флексибилна Ендоскопија), Dr.MACH Germany (Oперативни светла), Fukuda Denshi Japan (Ултразвучна Дијагностика, EKГ Апарати, Холтери...), Cardiatech International (АЕД Дефибрилатори), Neurosoft Russia (Невролошка опрема)итн.
 

УНИ-МЕДИКАЛ ПСТ ДООЕЛ СКОПЈЕ поседува тим од 12 вработени, кој го градат успехот и реномето на нашата компанија, борејќи се успешно со предизвиците кој што ги бара оваа индустрија, посетувајќи тренинзи и обуки во компаниите што ги представуваме, со што држиме чекор со најмодерната медицинска опрема во светот.
 

Уште една гордост со што може да се пофали нашата компанија е најпрофесионалната Сервисна поддршка која што е една од најдокажаните во Македонија. Уни-Медикал ПСТ поседува комплетен сервисен центар и сервисна лабораторија опремена со најмодерни дијагностички инструменти која што истотака е ISO9001 сертифицирана. Сите инженери вработени во сервисот поседуваат сертификати издадени директно од производителите на опремата каде што редовно се посетуваат сервисни обуки.

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство Скопје
 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Кардиологија Скопје
 

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Државна Кардиохирургија
 

ЈЗУ Универзитетска Клиника Неврологија Скопје
 

ЈЗУ Универзитетска Клиника Нефрологија Скопје
 

ЈЗУ Специјална Болница за Гинекологија и Акушерство Мајка Тереза Скопје
 

ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември- Скопје
 

ЈЗУ Специјална Болница за ортопедија и Трауматологија Св. Еразмо- Охрид
 

ЈЗУ Завод за Лекување и Рехабилитација на Кардиоваскуларни болести Охрид
 

ЈЗУ Општа Болница Охрид
 

ЈЗУ Општа Болница Струга
 

ЈЗУ Клиничка Болница Тетово
 

ЈЗУ Општа Болница Д-р Ферид Мурад Гостивар
 

ЈЗУ Клиничка Болница Д-р Трифун Пановски Битола
 

ЈЗУ Клиничка Болница Штип
 

ЈЗУ Општа Болница Струмица
 

ЈЗУ Здравствен Дом Струмица
 

ЈЗУ Општа Болница Кочани
 

ЈЗУ Општа Болница Куманово

 

ПЗУ НЕУРОМЕДИКА Скопје
 

ПЗУ ПЛОДНОСТ Битола
 

ПЗУ СВ. АТАНАС Неготино

bottom of page